KEHOP-5.2.11-16-2016-00077 - Korszerű, villamos energia termelő, fotovoltaikus rendszerek beszerzése

https://www.tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio
18_II_MOD_KD_Napelem_170120 - (pdf)
03_Helyszinrajz_Napelem_170109 (pdf)
04_Terkepmasolat_Napelem_170109 (pdf)
05_Arazatlan_ktvts_Napelem_170109 (xls)

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kbt. 115.§ (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek
az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kilétéről az ajánlattételi
határidőig nem adható tájékoztatás.