Oktatás

Az Intézet részt vesz az egyetemi oktatásban, a PhD képzésben, a rezidens, a kardiológus szakorvos, az orvos és a szakdolgozó továbbképzésben és a szakmai gyakorlatok szervezésében is.

Intézetünkben fontos feladat a jövő egészségügyi szakdolgozóinak támogatása. Nagy elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégáink várják a tanulni vágyókat. Részt veszünk szakközépiskola 10. évfolyamától az egyetemi képzésig a szakmai gyakorlat biztosításában, kapcsolatban vagyunk iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseket szervező oktatási intézményekkel egyaránt.

Intézetünk tanulói szerződés és együttműködési megállapodás alapján fogad hallgatókat.

Szakmai gyakorlati lehetőségek

 • Felnőtt Kardiológiai Osztályon belgyógyászati és intenzív osztályos gyakorlat,
 • Szívsebészet és Érsebészeti Osztályon sebészeti és intenzív osztályos gyakorlat,
 • Gyermekszív Központunkban gyermekosztályos gyakorlat,
 • Szakambulanciáinkon járóbeteg ellátási gyakorlat,
 • egyéb szakképzés, illetve emeltszintű képzések esetében, személyes egyeztetés alapján történik a gyakorlati helyszín biztosítása.


Szakoktatáshoz tartozó gyakorlati képzési lehetőségek  

 • (gyakorló) gyógyszertári asszisztens,
 • (gyakorló) mentőápoló,
 • fogászati asszisztens,
 • ápoló (ápolási asszisztens, gyakorló ápoló, ápoló, ápoló BSc, MSc,),
 • (gyakorló) csecsemő és gyermekápoló,
 • egészségügyi asszisztens,
 • egészségügyi menedzser MSc,
 • fertőtlenítő – sterilező szak,
 • gyógy - és sportmasszőr,
 • gyógytornász (jelentkezés intézetünk vezető gyógytornászánál),
 • műtéti szakasszisztens,
 • perioperatív asszisztens,
 • kardiológiai - és angiológiai asszisztens,
 • ÁOK. I. évfolyam  – nyári ápolástan gyakorlatra érkező hallgatók,
 • valamint egyéb végzettséggel, külön egyeztetés alapján.
   

Hallgatói tájékoztató

További információ: Intézeti Szakoktató - Windt Erika, gyakorlatvezető - Nickl Zsuzsanna

1096 Budapest, Haller utca 29. III. emelet 325.
Telefon: +36 1 299 8100/558, Email: oktatas@gokvi.hu

Kötelező szakmacsoportos továbbképzéseink

A továbbképzéseket a Pécsi Tudományegyetem szervezi, így diplomával rendelkező kollégák is tudnak jelentkezni a kötelező pontszerző képzésre. Az aktuális képzési időszakban (az 5 éves ciklus alatt), az első kötelező továbbképzés részvételi díja: térítésmentes; pontszáma: 30 pont.

Szabadon választható továbbképzéseink

 • Elméleti nap – havi rendszerességgel megtartva
 • Perifériás angiográfiai vizsgálatok a gyakorlatban – legközelebb 2020 tavaszán

A továbbképzésekkel kapcsolatos tájékoztatók a SZAFTEX rendszerben érhetők el. 
Információ és jelentkezés: SZAFTEX

További információ: Intézeti Szakoktató - Windt Erika, gyakorlatvezető - Nickl Zsuzsanna

1096 Budapest, Haller utca 29. III. emelet 325.
Telefon: +36 1 299 8100/558, Email: oktatas@gokvi.hu

Kötelezően nyilvántartást vezetünk egészségügyi szakdolgozóink működési nyilvántartásának érvényességéről. A szakdolgozói munkacsoportban is a munkavégzés feltétele az érvényes működési nyilvántartási kártya. Évek óta segítséget nyújtunk kollégáinknak az ügyintézéshez új szakképesítés megszerzésekor és a működési nyilvántartási kártya megújításával kapcsolatban, tájékoztatást nyújtunk a szükséges iratokról, ellenőrizzük a benyújtásra összeállított iratcsomagot és igény esetén továbbítjuk a beküldésre kész dokumentációt.

További információ: Intézeti Szakoktató - Windt Erika, gyakorlatvezető - Nickl Zsuzsanna

1096 Budapest, Haller utca 29. III. emelet 325.
Telefon: +36 1 299 8100/558, Email: oktatas@gokvi.hu

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a 2012/2013-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben vezette be a nemzeti köznevelés rendszerébe az iskolai közösségi szolgálatot. Az iskolai közösségi szolgálat az Nkt. alapján, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől függetlenül végzett tevékenysége, amely egyénileg vagy csoportosan, akár projekt módszerrel is végezhető. Igazolása az iskolai közösségi szolgálat egyéni megvalósulásának leírását tartalmazó, a tanuló egyéni szerepét tükröző dokumentumban történhet.” (Oktatási Hivatal 2017.06.30.)

Lehetőséget biztosítunk középiskolai tanulóknak a közösségi szolgálat teljesítésére, ennek feltétele az igénylő tanuló iskolája és intézetünk közötti megállapodás. 2019. év őszéig 40 vidéki és budapesti iskolával álltunk/állunk szerződéses kapcsolatban. 
A tanulók kötelezően megismerik munkavédelmi oktatási anyagunkat, elsajátítják az oktatási anyaghoz kapcsolódó kézhigiénés tudnivalókat, továbbá elolvassák Intézetünk házirendjét, amely sok hasznos információt tartalmaz a kórházban folyó munkáról.

További információ: Intézeti Szakoktató - Windt Erika, gyakorlatvezető - Nickl Zsuzsanna

1096 Budapest, Haller utca 29. III. emelet 325.
Telefon: +36 1 299 8100/558, Email: oktatas@gokvi.hu

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza, ennek keretében folynak az intézetben az alábbi gyakorlatok:

 • I. évesek ápolástani nyári gyakorlata
 • III. évesek belgyógyászati nyári gyakorlata
 • IV. évesek sebészeti nyári gyakorlata
 • VI. évesek belgyógyászati és sebészeti szigorló évi gyakorlatai

2019. szeptemberétől kezdődően a IV. évesek kardiológiai oktatásán belül intézetünk gyermekkardiológusai egyetemi előadásokat és gyermekkardiológiai gyakorlatokat tartanak. A szegedi, pécsi és debreceni egyetemről is érkeznek hallgatók nyári ill. évközi blokkgyakorlatra, továbbá.az Erasmus program keretében külföldi hallgatókat is oktatunk angol nyelven.

A hallgatók Intézetünkben részt vesznek a mindennapi klinikai munkában, ill. alapvető és fontos témákból rendszeres oktatásban részesülnek. Lehetőségük van gyakorlati tevékenységre is, például vérvétel, ultrahang technika alapjai, ergometriás vizsgálat. A hallgatók számára TDK, szakdolgozat és rektori pályázat témákat hirdetünk magyar és angol nyelven.

További információ: Varga Katalin oktatási és tanulmányi referens
1096 Budapest, Haller utca 29. II. em. 210.
Telefon: +36 1 299 8195, +36 70 382 0355
Email: katalin.varga@gokvi.hu

TDK, szakdolgozat és rektori pályázat információ: Marton Hilda Zsanett tudományos és kutatási referens
Telefon: +36 1 299 8100/172 mellék
E-mail: hilda.marton@gokvi.hu

Intézetünk akkreditált szakképző hely az alábbi szakirányokra: 

A szakképzés valamennyi elemének teljesítésére:

 • kardiológia
 • csecsemő- és gyermekkardiológia

A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére, részakkreditált képzés:

 • szívsebészet
 • csecsemő és gyerekgyógyászat
 • neonatológia 
 • csecsemő és gyermekgyógyászat intenzív terápia  
 • belgyógyászat
 • oxyológia és sürgősségi orvostan
 • intenzív terápia
 • aneszteziológia és intenzív terápia
 • szívsebészeti aneszteziológia és intenzív terápia 
 • radiológia 
 • érsebészet

Az ország minden részéből érkező rezidensek és szakorvosjelöltek képzését végezzük. Ennek során a kollégák eljutnak a kardiológia minden gyakorlati képzőhelyére, például szívtranszplantáció, GUCH, aritmológia, non-invazív vizsgáló-módszerek, katéteres labor, általános kardiológia. Minden szakvizsgára készülő orvoskollégát megtanítunk a transztorakális echokardiográfiára, továbbá érdeklődésük szerint az egyes szakterületek munkájába mélyebben is bekapcsolódhatnak.

A szakvizsga tételeket és a kardiológia nagyobb fejezeteit interaktív csoportos megbeszélések formájában heti rendszerességgel dolgozzuk fel.

A kollégák beosztása tutori rendszert követ, egy tapasztaltabb szakorvos kolléga felelős a szakorvosjelölt képzéséért a képzés teljes ideje alatt.

További információ: Varga Katalin oktatási és tanulmányi referens
1096 Budapest, Haller utca 29. II. em. 210.
Telefon: +36 1 299 8195, +36 70 382 0355
Email: katalin.varga@gokvi.hu

A klinikai kutatómunka Intézetünkben kiemelt fontossággal bír. A magas színvonalú orvos-, rezidens- és szakorvosképzés mellett nemzetközi hírű szakembereink irányításával kimagasló kutatási tevékenységre, PhD képzésre is nyílik lehetőség. Rendszeresen tartunk intervenciós kardiológiai és elektrofiziológiai továbbképzéseket, “training” programokat a világ minden tájáról érkező kardiológusok számára.

További információ: Marton Hilda Zsanett tudományos és kutatási referens
Telefon: +36 1 299 8100/172 mellék
E-mail: hilda.marton@gokvi.hu