Adatkezelési Tájékoztatás a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI), mint adatkezelő elkötelezett a betegek és az intézménybe látogatók személyes és egészségügyi adatainak védelmében a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett. Kiemelten fontosnak tartja betegei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A GOKVI az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. Az adatkezelés az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerint történik. Külső, független szakértők ellenőrzik a kórházi adatkezelés biztonságát és tanúsítják a folyamatok megfelelőségét a nemzetközi MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány szerint.

Az Intézet adatkezelései önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapulnak. A törvényi felhatalmazáson alapuló adatkezelés jogalapja az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. A Kórház biztosítja az érintetteknek az adathordozás, a helyesbítés és a jogszabályi keretek között a törlés jogát. Egyéb esetben megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egészségügyi ellátása érdekében az adatkezelés korlátozásához való érintetti joggyakorlását az egészségügyi adatkezelés szükségességének figyelembevételével tegye meg.

Az egészségügyi ellátásában résztvevő egészségügyi dolgozók sürgős esetben a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével és jogszabályi felhatalmazás alapján járnak el, amely felülírhatja az Ön érintetti joggyakorlását.

Bizonyos adatkezelési korlátozás esetén az egészségügyi dolgozók NEM tudják Önnek az egészségügyi ellátást biztosítani meghatározott személyes egészségügyi adatok hiányában.

Jelen adatkezelési tájékoztató a GOKVI kapcsolatfelvételi űrlapjának adatkezeléséről ad felvilágosítást.

Adatok megadásának kötelezettsége: A kapcsolatfelvételi adatok kitöltése önkéntes!
Amennyiben Ön kapcsolatba szeretne lépni velünk és azt szeretné, hogy a feltett kérdéseire válaszoljunk meg kell adnia valamilyen elérhetőséget.

Adatkezelés és adattovábbítás célja:

A kapcsolatfelvételi űrlapon bekért néhány személyes adat rögzítésére azért van szükség, hogy az űrlapon kitöltött adatok segítségével fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot és válaszolni tudjunk azt Ön által feltett kérdésre/kérdésekre.

A kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő üzenet tárgyát a tárgy mezőben ki tudja választani. A tárgy mező jelenlegi tartalma (melynek kitöltése nem kötelező):

  • állás ügyben történő kapcsolatfelvétel
  • sajtó megkereséssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel
  • egyéb üzenet (amennyiben Ön a fentiektől eltérő egyéb információt kíván velünk megosztani akkor választhatja ezt a menüből.

A kapcsolatfelvételi űrlapon feltett kérdést/kérdéseket vagy üzeneteket továbbítjuk Intézeten belül ahhoz a munkatárshoz aki érdemi választ tud adni az Ön által feltett kérdésre vagy üzenetre.

Tárolt adatok:

A kapcsolattartási űrlapon rögzített személyes adatok: név, e-mail cím esetleg telefonszám (nem kötelező adat) és az üzenet.

Beleegyezés az adatok kezelésébe és a válaszadásba:

A kapcsolatfelvételi űrlap képernyőjén kitöltött adatok kezeléséhez Önnek a beleegyezése szükséges. Ezt a beleegyezést jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és az erre szolgáló „Elfogadom” mező jóváhagyásával tudja megtenni.

Amennyiben az „Elfogadom” mező nem kerül bejelölésre abban az esetben az Ön által kitöltött adatok nem kerülnek tárolásra illetve a feltett kérdésre Ön nem fog választ kapni.

Az „Elfogadom” mező bejelölése kapcsán Ön azt is elfogadja, hogy az Ön által megadott kapcsolatteremtési módok valamelyikén (e-mail vagy telefon) fogunk válaszolni a feltett kérdésére.

Az adatok megőrzésének ideje:

Az adatok megőrzési ideje a kérdés feltevésétől illetve a válaszadástól számított 3 hónap.

Az adatok törlése:

A megőrzési időt követően a személyes adatai és az űrlapon feltett kérdés visszaállíthatatlan módon törlésre kerül.

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet adatkezelésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban a

http://www.gokvi.hu/

weboldalon talál.

Az adatai kezelésével vagy jogai érvényesíthetőségével kapcsolatban további tájékoztatásért kérjük forduljon az intézményi adatvédelmi tisztviselőhöz munkaidőben:

Név: Nagy István
E-mail: dpo@kardio.hu
Telefon: +36 1 299 8180