Kórházpedagógus

Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola és Gimnázium

A beteg gyermeknek sem csorbulhat a tanuláshoz való joga! A Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai 13 budapesti egészségügyi intézményben, köztük a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben ágy melletti, egyéni oktatást végeznek. A kórházi pedagógia célja a tartós kórházi kezelés alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti csökkentése, megszüntetése, szükség esetén osztályozó vizsgára való felkészítése. Érdemjegyeket és a rendszeres oktatásról igazolást adunak tanulóiknak. Igény szerint felveszik a kapcsolatot az anyaiskolákkal és megbeszélik az esetleges vendégtanulói státusz szükségességét.  Az ellátás térítésmentes, minden tartós kórházi kezelésben részesülő iskolás gyermeket felkeresnek és felkínálják az együtt tanulás lehetőségét számukra.

 Munkájuknak határt szab a gyerekek állapota, az orvosi beavatkozások gyakorisága, a gyógykezelésekkel együtt járó kellemetlenségek mértéke.

A kórházi pedagógusok arra törekszenek, hogy a gyerekek - nem kezelésekkel töltött - idejének értelmet adjanak. A magas szintű, differenciált oktatás-nevelés mellett oldják a gyerekek szorongásait, csökkentik a hospitalizációs ártalmakat, fenntartják gondolkodásuk aktivitását, játék-és kézműves foglalkozásokat tartanak. 

Fontosnak tartják, hogy a gondjaikra bízott gyerekekkel lelkiismeretesen, szeretettel, empátiával foglalkozzunk. A magunkkal szemben támasztott elvárásaink jellemzői: a felkészültség, megbízhatóság, rugalmasság, igényesség, emberközpontúság, empátia.

Kérjük, hogy kórházba érkezéskor, lehetőség szerint, hozzák magukkal a gyermekek legfontosabb tankönyveit, füzeteit, az előre kijelölt tananyagot (ha van). 

A kórházban tanító pedagógusok

                        Varga Zsófia – kémia, biológia szakos tanár

                        Cseke Enikő – tanító, fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember

 

http://www.iskolaszanatorium.sulinet.hu