Házirend

Általános tudnivalók:
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény alapján, az osztályokon a következő rend szerint történik a betegellátás:
A beteg kezelésének mielőbbi megkezdése érdekében a vizsgáló orvos (ügyeletes orvos) köteles minden jelentkező beteget megvizsgálni, és a vizsgálat eredményét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni.
A betegek kórházi felvételére a vizsgálat után, a Betegfelvételi irodán történt jelentkezést követően kerül sor.
A beteg kórházi tartózkodása alatt - a higiénés szabályok betartása mellett - saját ruházatát és személyes tárgyait használhatja. Ha erre nincs lehetőség, az intézet kórházi ruházatot biztosít.
A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket a kórteremben található szekrényekben helyezhetik el.
A betegeknek - gyógyulásuk érdekében - be kell tartaniuk az orvosok és ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, valamint a kórházi rend és tisztaság szabályait.

Betegazonosítás
A betegazonosító rendszer célja, hogy az intézményen belüli ellátás során segítse az egészségügyi személyzetet a beteg azonosításában.
A rendszer használata fokozza az ellátás biztonságát és az ellenőrizhetőséget.
A rendszer működése hozzásegít ahhoz, hogy ha az intézmény területén egy beteg bárhol rosszul lesz, ellátása érdekében személyét egyértelműen azonosítani lehessen.
A betegnek joga van a karszalag viselését megtagadni, erről a kórlapban, a megfelelő rovatban aláírásával kell nyilatkoznia.
Sürgősségi állapotok kialakulásakor, ha a beteg kommunikációra képtelen, vagy a kommunikációban akadályozott, a beteget minden esetben betegazonosítóval kell ellátni.
Ugyancsak minden beteget betegazonosítóval kell ellátni, akik műtétre, vagy invazív beavatkozásra kerülnek.

Az intézet elérhetősége
Az intézet központi hívószámai: +36 1 299 8100
Levélcíme: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet 1450 Budapest, Pf.88.
Cím:1096 Budapest, Haller u. 29.

Napirend
Betegellátó osztályaink napirendje az ellátás sajátossága miatt változó. Az osztályokon kifüggesztett napirendben az adott osztály működési rendjéről, a speciális betegellátásról tájékoztatás olvasható!
A délelőttös műszak 7.00 órakor kezdődik. Az osztályos házirend illetve az ápolók tájékoztatják arról, hogy az osztályon mikor tartanak orvosi vizitet, mely vizsgálatokat mikor és hol végeznek.
A segítségre szorulóknak az ápolók rendelkezésre állnak az ellátás során. A fürdésben, mosakodásban az osztályos munkarendnek megfelelően a kora reggeli vagy esti órákban tudnak segíteni.
Ön és betegtársai nyugalma érdekében este 10:00 óra, a villanyoltás után a zajos tevékenységtől tartózkodni szíveskedjék.

Étkezés
Kórházunk napi háromszori étkezést, valamint uzsonnát biztosít az Ön számára.
Diéta igényét és menü választását az ápolónak jelezheti. Kezelőorvosa gondoskodik arról, hogy szükség esetén dietetikus keresse fel Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy a kétféle menüből történő választásra csak speciális diéta hiányában van lehetőség.
Az osztályokon általánosságban a reggelit 8:00 és 8:30 óra között, az ebédet 12:30 és 13:00 óra között szolgálják fel. Az uzsonna kiosztása az ebéd során történik. A kórház hideg vacsorát biztosít, melyet az ápolók 17:30 és 18:00 óra között osztanak ki.
Javasoljuk, hogy az étkezésekhez saját evőeszközt és poharat hozzon be magával.
Tájékoztatjuk, hogy az aznap felvett beteg nem kap reggelit, az aznap távozó beteg már nem kap ebédet.
Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő, valamint saját élelmiszere tárolására hűtőszekrény áll rendelkezésre. A hűteni kívánt élelmiszercsomagokra feltétlenül írja rá a következő adatokat: név, kórterem/ágyszám.

Látogatás
Hozzátartozói a nappali órákban (8:00 és 19:00 óra között) az Önnek legmegfelelőbb időpontban látogathatják.
Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják. Ha a kórtermében fekvő betegnél vizitet, vizsgálatot vagy beavatkozást kívánnak végezni, úgy a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet.
Kérjük, hogy a látogatási idő alatt egy betegnél egyszerre legfeljebb 2 látogató tartózkodjon.
A Gyermekszív Központ látogatási idejében (15:00 és 18:00 óra között) egy betegnél egyszerre legfeljebb 2 látogató tartózkodhat. Egyes területeken a látogatók részére a köpeny és a lábzsák viselése kötelező! A Gyermekszív Központra vonatkozó egyéb, speciális szabályokat az osztályon kifüggesztett napirend tartalmazza.

Kapcsolattartás
Betegek számára a saját mobiltelefon használata - kulturált formában - engedélyezett.
A postaláda a kórház főbejáratánál található. A kórház címére küldött, de az Ön nevére szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik Önnek. Kérjük, hogy a címzésnél tüntessék fel az osztályt és a kórtermet is.

Egyéb szolgáltatások
Évszaktól függően az őszi és téli hónapokban a Gyermekszív Központ földszintjén Ruhatár biztosított.
Büfé a Gyermekszív Központ földszintjén található. Nyitvatartási ideje: hétköznap 07:00-17:00.
ˇ Az Intézet földszintjén több helyen különböző étel és ital-automaták találhatóak.
ˇ Járóbetegeink és távozó fekvőbetegeink részére rendelkezésre áll az I. épület (felnőtt ház) földszintjén a Három Korona Gyógyszertár, ahol távozáskor a kezelő orvos által felírt gyógyszereket tudja kiváltani. Nyitvatartási ideje: hétköznap 09:00-15:00.
ˇ Taxi-rendelés igénye mindkét portán leadható.
ˇ Intézetünkben lehetőség van ökomenikus istentisztelet látogatására, mely havonta egyszer illetve a nagyobb ünnepek előtt kerül megrendezésre. Az istentisztelet időpontjáról szóban és írásban is értesítjük az osztályokat, helyszíne a Felnőtt ház tanácsterme.
ˇ A lelki gondozók hetente többször vagy igény szerint látogatják betegeinket. Az igény jelzése a főnővéreknél lehetséges.
ˇ A betegek a kórteremben vagy a társalgóban elhelyezett televíziót betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetik.
Kérjük, hogy mindezeket figyelembe venni és a kórházi rend, valamint tisztaság szabályait betartani szíveskedjék.
Betegjogi képviselet:
Intézetünkben a betegjogi képviseletet: Dr. Hóbor Sára látja el, aki minden hónap első hétfőjén fogadóórát tart. Időpontja: 8:00 - 10:00, helyszíne: Felnőtt ház II. emelet tanácsterem. Tel: +36 30 379 8373

Lelki szolgálat:
Intézetünkben lehetőség van ökomenikus istentisztelet látogatására, mely havonta egyszer illetve a nagyobb ünnepek előtt kerül megrendezésre. Az istentisztelet időpontjáról szóban és írásban is értesítjük a pácienseket, helyszíne a Felnőtt ház II. emeleti tanácsterme.
A lelki gondozók hetente többször vagy igény szerint látogatják betegeinket. Az igény jelzése a főnővéreknél lehetséges.
A súlyos állapotú betegeinkhez katolikus pap hívható (éjjel-nappal) a +36 1 213 9620 telefonszámon.