Szociális munkás

Miben nyújthat segítséget a kórházi szociális munkás?

  • Aktív korúak ellátása, megváltozott munkaképességű személyek ellátása, ápolási díj, települési támogatás, fogyatékossági támogatás, parkolási igazolvány, szociális alapszolgáltatások, stb.
  • Kérelmek, nyomtatványok átadása, szükség esetén az igénylés menetének elindítása.
  • Kapcsolattartás az illetékes Gondozási Központtal, Polgármesteri Hivatallal, Kormányhivatallal, Család – és Gyermekjóléti Központtal, Gyámhivatallal és egyéb szociális intézményekkel.
  • Tájékoztatás intézmények, otthonok elérhetőségéről és a bekerülés feltételeiről (ápolást-gondozást nyújtó otthonok, átmeneti szállók illetve hajléktalan ellátó intézmények).
  • Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés ügyintézése.
  • Egyéb információnyújtás bármilyen szociális problémával kapcsolatban.

A kórházi szociális munkás elérhetősége

Veres Erzsébet

Telefon: +36 70 382 0292
Fogadóóra időpontja: hétfőtől - péntekig 9-15 óráig
Fogadóóra helyszíne: Gyermekszív Központ 2. emelet 232-s szoba