Házirend

Általános tudnivalók

Az Intézet elérhetősége

központi hívószám: 215-12-20, 299-81-00
levélcím: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
1450 Budapest, Pf. 88.
cím: 1096 Budapest, Haller u. 29.
honlap: www.gokvi.hu
e-mail: titkarsag@gokvi.hu

Betegellátás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az osztályokon a következő rend szerint történik a betegellátás.
A beteg kezelésének mielőbbi megkezdése érdekében a vizsgáló orvos (ügyeletes orvos) köteles minden jelentkező beteget megvizsgálni, és a vizsgálat eredményét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni.
A betegek kórházi felvételére a vizsgálat után, a Betegfelvételi Irodán történt jelentkezést követően kerül sor.
A beteg kórházi tartózkodása alatt – a higiénés szabályok betartása mellett – saját ruházatát és személyes tárgyait használhatja. Ha erre nincs lehetőség, az Intézet kórházi ruházatot biztosít.
A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket a kórteremben található szekrényekben helyezhetik el. Kérjük, hogy a kórtermek szűk tárolási lehetőségeihez igazodó, korlátozott mennyiségű holmit hozzanak csak magukkal a kórházi ellátásra. Részletes tájékoztatás az Intézet honlapján található a „Mit hozzon a beteg magával a kórházi tartózkodásra” menüpontban.
A betegeknek – gyógyulásuk érdekében - be kell tartaniuk az orvosok és ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, valamint a kórházi rend és tisztaság szabályait.
A járóbeteg ellátására történő előjegyzési idő egyeztetése az Intézet honlapján elérhető adatok szerint történik, a várakozási idő rendelésenként eltérő.

Betegazonosítás

A betegazonosító rendszer célja, hogy az intézményen belüli fekvőbeteg ellátás során segítse az egészségügyi személyzetet a beteg azonosításában. A rendszer használata fokozza az ellátás biztonságát és az ellenőrizhetőséget. A rendszer működése hozzásegít ahhoz, hogy ha az intézmény területén egy beteg bárhol rosszul lesz, ellátása érdekében személyét egyértelműen azonosítani lehessen.
A betegazonosító karszalagot minden fekvőbetegre kötelező felhelyeznie a kórházi dolgozóknak.
A betegnek joga van a karszalag viselését megtagadni, erről a kórlapban, a megfelelő rovatban aláírásával kell nyilatkoznia.
Sürgősségi állapotok kialakulásakor, ha a beteg kommunikációra képtelen, vagy a kommunikációban akadályozott, a beteget minden esetben betegazonosítóval kell ellátni. Ugyancsak minden olyan beteget betegazonosítóval kell ellátni, aki műtétre, vagy invazív beavatkozásra kerül.

Napirend

Betegellátó osztályaink napirendje az ellátás sajátossága miatt változó. Az osztályokon kifüggesztett napirendben az adott osztály működési rendjéről, a speciális betegellátásról tájékoztatás olvasható.
A délelőttös műszak 700 órakor kezdődik. Az osztályos házirend, illetve az ápolók tájékoztatják arról, hogy az osztályon mikor tartanak orvosi vizitet, mely vizsgálatokat mikor és hol végeznek.
A segítségre szorulóknak az ápolók rendelkezésre állnak az ellátás során. A fürdésben, mosakodásban az osztályos munkarendnek megfelelően a kora reggeli vagy esti órákban tudnak segíteni.
Ön és betegtársai nyugalma érdekében este 1000 óra, a villanyoltás után a zajos tevékenységtől tartózkodni szíveskedjék.

Étkezés

Kórházunk napi háromszori étkezést, valamint uzsonnát biztosít az Ön számára.
Diéta igényét és menü választását az ápolónak jelezheti. Felhívjuk figyelmét, hogy a kétféle menüből történő választásra csak speciális diéta hiányában van lehetősége. Kezelőorvosa gondoskodik arról, hogy szükség esetén dietetikus szakember keresse fel Önt.
Az osztályokon általánosságban a reggelit 800 és 830 óra között, az ebédet 1230 és 1300 óra között szolgálják fel. Az uzsonna kiosztása az ebéd során történik. A kórház hideg vacsorát biztosít, melyet az ápolók 1730 és 1800 óra között osztanak ki.
Javasoljuk, hogy az étkezésekhez saját evőeszközt és poharat hozzon be magával.
Tájékoztatjuk, hogy az aznap felvett beteg nem kap reggelit, az aznap távozó beteg már nem kap ebédet.
Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő, valamint saját élelmiszere tárolására hűtőszekrény áll rendelkezésre. A hűteni kívánt élelmiszercsomagokra feltétlenül írja rá a következő adatokat: név, kórterem/ágyszám.

Látogatás

Hozzátartozói a nappali órákban (800 és 1900 óra között) az Önnek legmegfelelőbb időpontban látogathatják.
Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják. Ha a kórtermében fekvő betegnél vizitet, vizsgálatot vagy beavatkozást kívánnak végezni, úgy a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet.
Kérjük, hogy a látogatási idő alatt egy betegnél egyszerre legfeljebb 2 látogató tartózkodjon.
A Gyermekszív Központ látogatási idejében (1500 és 1800 óra között) egy betegnél egyszerre legfeljebb 2 látogató tartózkodhat. Egyes területeken a látogatók részére a köpeny és a lábzsák viselése kötelező! A Gyermekszív Központra vonatkozó egyéb, speciális szabályokat az osztályon kifüggesztett napirend tartalmazza.
Az intenzív osztályok egyéni látogatási rendjéről az egységeknél tájékozódhat.

Gyermek látogatókra vonatkozó rendelkezés

Az Intézet betegeit 14 év alatti gyermekek felnőtt hozzátartozó felügyelete mellett látogathatják, gyermek látogató érkezéséről a fekvőbeteg osztály főnővérét, ápolóját előzetesen tájékoztatni kell.

Látogatási tilalom

Egészségügyi válsághelyzet, pandémia időszakában az Intézet főigazgatója és a Nemzeti Népegészségügyi Központ látogatási tilalmat rendelhet el az intézményben.
A látogatási tilalom nem érinti a súlyos állapotú betegek és kiskorúak kapcsolattartását, valamint az egyházi személyekkel történő kapcsolattartást.
Járványhelyzet időszakában egyedi méltányosság keretében a beteg, vagy hozzátartozója Főigazgatói Titkárság felé megküldött kérelmére – kockázatbecslést követően – lehetőség van a látogatás engedélyezésére a fertőzés elleni fokozott védelem biztosítása mellett.
Az engedélyezett személyes kapcsolattartás esetén az érintett személyek kötelesek megtenni az Intézet által meghatározott fertőzés elleni intézkedéseket.
A látogatási tilalom időszakában a hozzátartozóknak lehetősége van a betegek számára csomagot küldeni. A beteg nevével és az ellátó osztály, kórterem, ágyszám megjelölésével ellátott zárt csomagot a Porta Szolgálat munkatársának kell dokumentáltan átadni a kézbesítés biztosításához.

Gyermekellátás családbarát kórtermeinek igénybevétele

A szülőnek joga van a kiskorú gyermek mellett tartózkodni a kórházi ellátás ideje alatt. A 14 év alatti gyermek kísérőjének elhelyezése az Intézetben az I.-II. emeleti Gyermek Kardiológiai Osztály és Gyermek Szívsebészeti Osztály családbarát kórtermeiben történik. A kísérő számára biztosított szállás és étkezés kötelező egészségbiztosítási ellátásnak számít, az ellátási jogosultsággal rendelkező szülőnek joga van az ellátást térítésmentesen igénybe venni.
Az intenzív osztályokon ápolt gyermekek hozzátartozóinak elhelyezéséről az egységek dolgozói adnak felvilágosítást.
A 14. életévét betöltött gyermek kísérőjének elhelyezése és étkezés biztosítása a többletszolgáltatást jelentő kórházi benntartózkodás igénye esetén fizetőbeteg ellátásként, térítési díj ellenében biztosítható.

Kapcsolattartás

Az Intézet területén egy nyilvános, visszahívható telefonállomás áll rendelkezésre a régi épület földszintjén, amely megkönnyíti a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. Betegek számára a saját mobiltelefon használata – kulturált formában – engedélyezett.
A postaláda a kórház főbejáratánál található.
A kórház címére küldött, de az Ön nevére szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik önnek. Kérjük, hogy a címzésnél tüntessék fel az ellátó osztály megnevezését és a kórtermet is.
A kórház munkatársai telefonon csak a betegek általános állapotáról adhatnak felvilágosítást.

Akadálymentesített fürdőszobák

Intézetünk területén a Főépület IV. és V. emeletén található meg a speciális kialakítású, teljesen akadálymentesített fürdőszoba.

Dohányzás, szeszes ital fogyasztása

Az Intézet egész területén tilos a szeszes ital fogyasztása és a dohányzás!

Személyes tárgyak használata

Zenelejátszót, rádiót fülhallgatóval szabad használni. TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével - és a betegtársak hozzájárulásával - szabad, este 2200 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig. A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal!

Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Intézetünkben térítési díj ellenében lehetősége van az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal (TAJ) nem rendelkező betegnek diagnosztikai-gyógyító ellátás igénybevételére. A fizető beteg ellátásának rendjéről, a térítési díjakról részletes tájékoztatás a Betegfelvételi Iroda munkatársaitól kérhető, a szabályzat az Intézet honlapján elérhető.

Kiemelt igény szintű VIP kórtermek igénybevétele

Intézetünkben térítési díj ellenében lehetősége van extra felszerelésekkel kialakított kórteremben egyedüli elhelyezését kérni. A VIP kórteremi elhelyezés igényét jelezheti betegfelvétel során a Betegfelvételi Iroda munkatársainak, vagy az ellátó osztály főnővérének.
A VIP kórtermek igénybevételének rendjéről és a térítési díjakról, az elszámolás módjáról részletes tájékoztatást szintén itt kaphat, Intézetünk szabályzatát kikérheti.

Egyéb szolgáltatások

 • Évszaktól függően az őszi és téli hónapokban a Gyermekszív Központ földszintjén Ruhatár biztosított.
 • Büfé az épület földszintjén található. Nyitvatartási ideje: hétfő –csütörtök 0700- 1630; péntek 0700- 1600; szombat 0800- 1300.
 • Az Intézet földszintjén több helyen különböző étel és ital-automaták találhatóak.
 • Járóbetegeink és távozó fekvőbetegeink részére rendelkezésre áll a Főépület földszintjén a Három Korona Gyógyszertár, ahol távozáskor a kezelő orvos által felírt gyógyszereket tudja kiváltani. Nyitvatartási ideje: hétköznap 0900-1500 óra.
 • Taxi-rendelés igénye mindkét portán leadható.
 • A lelki gondozók hetente többször vagy igény szerint látogatják betegeinket. Az igény jelzése a főnővéreknél lehetséges.
 • A betegek a kórteremben vagy a társalgóban elhelyezett televíziót betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetik.

Betegelégedettség felmérése

Intézetünk egységeiben időszakosan a betegelégedettség kérdőíves felmérését végezzük. A kérdőív kitöltésével oszthatja meg velünk tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, amelynek segítségével Intézetünk a betegellátás minőségének javítását és a magasabb szintű ellátás megvalósítását célozza.
A betegelégedettségi kérdőívet bármely munkatársunktól kérheti.
A kérdőív kitöltésével segítő közreműködését köszönjük!

Betegpanasz bejelentése

A beteg a gyógyító, betegellátó és az ezeket kiszolgáló folyamatok minőségével kapcsolatos követelményektől való eltéréseket és egyéb észrevételeit, panaszait írásban (panaszlevél, fax, levél, e-mail) és szóban jelezheti.
Panaszaival fordulhat az Intézet betegjogi képviselőjéhez (elérhetősége a IV. fejezetben található).
Észrevételeit írásban a következő elérhetőségeken teheti meg:
Főigazgatói Titkárság, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
cím: 1096 Budapest, Haller u. 29.
fax: 299-8181
e-mail cím: titkarsag@gokvi.hu

Szóbeli visszajelzésével az ellátásában résztvevő munkatársak bármelyikéhez fordulhat, vagy panaszát az Intézet Főigazgatói Titkárságán személyesen bejelentheti (Főépület, II. emelet).
Szóbeli jelzés esetén munkatársaink írásos megerősítést kérnek a reklamáló féltől egy adatlap kitöltésével (Reklamáció nyilvántartó és értékelő lap).
A panaszbejelentésről szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell:

 • A panaszt bejelentő nevét, címét, (ha titoktartást, vagy névtelenséget kér, ezt a tényt is rögzíteni kell).
 • A reklamáció okát, lényegét.
 • Az érintett szervezeti egység és a tevékenység megnevezését, ha konkrét személyre irányul, annak nevét.
 • Az okot kiváltó esemény időpontját, helyszínét.
 • A feljegyzés készítésének időpontját és a készítő aláírását.

A korrekciós intézkedéseket, azok végrehajtását, a reklamáció kivizsgálásának eredményét az Intézet írásban megküldi a panasz bejelentőjének.