Értékek megőrzése

A beteg értékeinek megőrzésére vonatkozó szabályok

Az Intézet fekvőbeteg osztályaira felvett betegek pénzének és értéktárgyainak megőrzésére az osztályokon számkódos széf biztosított, vagy a betegek értékmegőrzési igényeiket a betegellátó osztályon jelezve kérhetnek értékmegőrzést letétként.

Letétként az Intézetben ápoltak megőrzésre átadott készpénze, értékpapírjai, betétkönyvei, okmányai, illetve értékes, vagy értékesnek tűnő tárgyai kezelhetők, melyekről lista készül. A letét átvétel-átadás az osztályos főnővér feladata, a lista másolati példánya a betegé. 

A főnővér a beteg kérésére a letétet visszaadja, ő pedig a betegtől az eredeti listát aláírva kapja vissza.

A beteg elhalálozása esetén, amennyiben a letét tartalmaz készpénzt, értékpapírt, vagy más értéktárgyat, azt a főnővér átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja a Pénzgazdálkodási Osztály részére. A Pénzgazdálkodási Osztály kezdeményezésére az Intézet a bekövetkezett halálesetről, a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet alapján, a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megküldésével értesíti a haláleset helye szerint illetékes jegyzőt a hagyatéki eljárás megindítása érdekében.