Betegek kötelezettsége

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.

Amennyiben a beteg állapota engedi, köteles együttműködni az ellátásában résztvevőkkel, tájékoztatni őket mindarról, ami a diagnózis megállapításához szükséges, így

  • korábbi és jelenlegi (krónikus, fertőző, stb.) betegségeiről,
  • gyógykezeléséről,
  • gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
  • egészségkárosító kockázati tényezőkről.

A betegnek

  • be kell tartania a Házirendet,
  • be kell tartania gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseket,
  • személyi adatait hitelt érdemlően igazolnia kell,
  • fizetési kötelezettség esetén meg kell fizetnie a szükséges, előírt térítési díjat. 

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, és nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Házirend